Aktualności:


XXXIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę: 6-14 sierpnia 2014


Zapraszamy do udziału w 33 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę która rozpocznie się 6 sierpnia w Płockiej Katedrze Mszą św. o godz.6:00. Wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą pójść pieszo zapraszamy do duchowego pielgrzymowania.


Słowo Biskupa Płockiego do pielgrzymów na 33 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę ( fragment) :


" W trakcie 33 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę, pod hasłem „Cały Twój Maryjo”, szczególnym przewodnikiem będzie dla nas św. Jan Paweł II – wielki czciciel Maryi i niestrudzony jasnogórski pielgrzym. Od wczesnej młodości był on żywo związany z Jasnogórską Królową Polski, do której wielokrotnie pielgrzymował, najpierw jako student, potem duszpasterz młodzieży akademickiej oraz biskup krakowski i wreszcie jako następca św. Piotra. Podczas swoich wizyt w Ojczyźnie, jako papież pielgrzym, nawiedzał regularnie jasnogórskie sanktuarium. „Nie mogło zabraknąć na szlaku mego pielgrzymowania Jasnej Góry” – wyznał 7 czerwca 1999 roku.


Nasz wielki Rodak – Papież Pielgrzym uzmysławia nam w Liście o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, że przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca do drugiego, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka. I nie tylko spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi (por. nr 10).


W czasie tegorocznej pielgrzymki chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar kanonizacji Największego z rodu Polaków, której dokonał papież Franciszek w dniu 27 kwietnia br. na Placu św. Piotra w Watykanie. Powiedział wtedy o swoim poprzedniku słowa, „W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”. "


Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii parafialnej.