Aktualności:


Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ; 26 maja 2016 (czwartek)


26 maja zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą która zostanie odprawiona o godz. 9:30 . Po niej, ok. godz.10:00 rozpocznie się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W tym roku przejdziemy ulicami : Norwida do Ronda Grabskich, Dobrzyńską, Mościckiego, Miodową, Gałczyńskiego, Słowackiego, Asnyka.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( Boże Ciało) jest świętem którego źródło pochodzenia znajdujemy we Francji w wiekach średnich i zostało wprowadzone w Kościele przez papieża Urbana IV w 1264 r . jako "zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu". Święto jest obchodzone w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej.

To święto wzywa nas do skupienia się na dwóch sposobach obecności Pana Jezusa - Eucharystii i Kościele. Na każdej Mszy nasza uwaga skupia się na Eucharystii i realnej obecności Chrystusa w niej . Ponadto Ciałem Chrystusa jest także powołany przez Niego Kościół z powodu Jego komunii ze swymi uczniami. Mówi o tym ewangeliczna metafora ciała, w którym On jest Głową.

Głównym celem tego święta jest skupienie naszej uwagi na Eucharystii. Modlitwa wprowadzająca do Mszy św. ( Kolekta ) kieruje naszą uwagę na cierpienie i śmierć Pana Jezusa i ku czci należnej Jemu od nas , zwłaszcza w Eucharystii.

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" (KKK 1374).

Święto Bożego Ciała jest okazją do publicznych procesji eucharystycznych, będących znakiem wspólnej wiary i adoracji. Nie żałujmy czasu, nóg, by iść, śpiewać i chwalić Pana, bo przecież ten czas Jemu poświęcamy . Prośmy Boga, przepraszajmy Go i dziękujmy Mu za możliwość uczestniczenia w Święcie Ciała i Krwi Pańskiej, naszego pożywienia, które przybliża nas do Nieba.Rozpoczęcie nawiedzenia Diecezji Płockiej przez Najświętszą Maryję Pannę w Wizerunku Jasnogórskim – 20.06.2015 (Pułtusk)


Nawiedzenie, które rozpoczniemy w sobotę, 20 czerwca, będzie naszą „diecezjalną szkołą” pełnienia woli Bożej z Maryją i na wzór Maryi. Właśnie tego dnia, w Pułtusku, w jednym z najważniejszych miast w dziejach naszej Diecezji, o 15. 00, w Godzinie Miłosierdzia, przywitamy Jasnogórski Obraz Pielgrzymującej Pani, w którym przywędruje ona do nas z Archidiecezji Warszawskiej.
Jak podczas wszystkich wielkich wydarzeń religijnych, w kościołach i kaplicach Diecezji rozlegną się wtedy dzwony. Proszę, Umiłowani, abyście na ich dźwięk odnowili swoje zawierzenie Bogu przez odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego lub przynajmniej jednego „Zdrowaś, Maryjo”.


A przede wszystkim zapraszam Was gorąco do Pułtuska! Już od godz. 9.00 na tamtejszym rynku, najdłuższym rynku Europy, będziemy wielbić Pana, modlić się o uzdrowienia, składać świadectwa i słuchać katechez, prowadzonych przez znanego ewangelizatora z Indii – ojca Jose Maniparambila. Eucharystii o godz. 15.00, inaugurującej Nawiedzenie, będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a koncelebrować z nim będzie wielu księży biskupów i kapłanów z całej Polski.
Po Pułtusku, aż do 11 czerwca 2016 roku, swoją „Dobę Nawiedzenia” będzie przeżywać każda parafia, każde sanktuarium i każda wspólnota zakonna naszej Diecezji.


Fragment z : LIST PASTERSKI BISKUPA PIOTRA LIBERY DO DIECEZJAN Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NAWIEDZENIA DIECEZJI PŁOCKIEJ PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ W WIZERUNKU JASNOGÓRSKIM (Płock, 28 maja 2015 r.)


Czas nawiedzenia naszej parafii przez Najświętszą Maryję Pannę w Wizerunku Jasnogórskim to początek czerwca 2016


Zesłanie Ducha Świętego ( 20 lecie istnienia Parafii pw. Ducha Świętego) - 24 maja 2015

Główna Msza Św. odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery – godz.12:15


Dzieje Apostolskie podają, że: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 1-4) .

Nad głowami Apostołów ukazały się języki ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak oświecające działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. Dzięki tym darom kształtujemy siebie na obraz i podobieństwo Boga.

Wszystkie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli w swym sercu stworzy odpowiednią atmosferę i otworzy się na działanie Ducha Świętego.

Zesłanie Ducha Świętego to w naszej parafii dzień szczególny również dlatego, że obchodzimy 20 lecie istnienia naszej wspólnoty parafialnej.

Parafia pw. Ducha Świętego swoje istnienie datuje od 23 marca 1995 r.Została powołana do życia przez ks.bp. Zygmunta Kamińskiego, który mianował proboszczem pasterzującego nam do dzisiaj ks. kan. Zbigniewa Zbrzeznego - ówczesnego wikariusza płockiej parafii farnej.